<< ยินดีต้อนรับทุกท่านที่เข้าเยี่ยมชม >>

เมนูหลัก
 
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
ปรัชญาโรงเรียน
คติธรรมโรงเรียน
คำขวัญโรงเรียน
สีประจำโรงเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
บุคลากร
ข่าวการศึกษา

 
สารสนเทศโรงเรียน
 
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน
ข้อมูลโรงเรียน
O-NET ป.6 ปี 2551
NT ป.6 ปี 2551
NT ป.3 ปี 2551
 
 
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
ผู้จัดการ
โพสต์ทูเดย์
ไทยโพสต์
มติชน
ข่าวสด
คมชัดลึก
ประชาชาติธุรกิจ
ฐานเศรษฐกิจ
เส้นทางเศรษฐกิจ
Bangkok Post
แนวหน้า
สยามรัฐ
กรุงเทพธุรกิจ
เนชั่นแชนแนล
สยามธุรกิจ
กระแสหุ้น
เสรีรายวัน
บ้านเมือง
เทเลคอม เจอร์นัล
Mission Thailand
BusinessThai
เนชั่นสุดสัปดาห์
ผู้จัดการรายเดือน
มติชนสุดสัปดาห์
 

โรงเรียนสังกัด สพท.ยส.1


 
 
 
ข่าวกิจกรรม โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม  >>
 
** โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมได้ส่งเสริมให้มีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน โดยเข้ารับการอบรมการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูสู่มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2552
** โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ เพื่อนำประสบการณ์ที่ได้รับพัฒนาด้านการเรียนการสอนให้ดียิ่ง ๆ ขึ้น
** โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม ได้รับบริจาคหนังสือ อุปกรณ์การเรียน ทุนการศึกษา จากสรรพสามิตจังหวัดยโสธร และคลังจังหวัดยโสธร เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2552
** คณะครู นักเรียน ได้ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่สวนสัตว์จังหวัดนครราชสีมา เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ วันที่ 10 มกราคม 2552 เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรง มีวิสัยทัศน์กว้างไกล
** คณะกรรมการศึกษา ศิษย์เก่า และชาวบ้าน บ้านท่าเยี่ยม ได้จัดผ้าป่าเพื่อการศึกษา สมทบทุนเพื่อซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การเรียนทางไกลผ่านดาวเทียม สร้างรั้วและซุ้มประตูโรงเรียน โดยได้รับเงินทั้งสิ้น จำนวน 110,000 บาท
** โครงการฝึกอาชีพทอสื่อกก โดยใช้วัสดุต้นกกจากแหล่งเรียนรู้โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่งเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากภูมิปัญญาท้องถิ่น
** กิจกรรมโครงการธนาคารอาหารชุมชน  นักเรียนโรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม ปลูกผักสวนครัว และพืชสมุนไพรกินได้ สนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน และเป็นพืชเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง โดยได้รับการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ผักจากโรงเรียนและชุมชน
 
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร
โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมได้ส่งเสริมให้มีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน โดยเข้ารับการอบรมการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูสู่มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2552.....[มีต่อ]
[2 พ.ค. 2552]
คณะครูโรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้
โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ เพื่อนำประสบการณ์ที่ได้รับพัฒนาด้านการเรียนการสอนให้ดียิ่ง ๆ ขึ้น.....[มีต่อ]
[2 พ.ค. 2552]
หน่วยงานภายนอกให้การสนับสนุน
โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม ได้รับบริจาคหนังสือ อุปกรณ์การเรียน ทุนการศึกษา จากสรรพสามิตจังหวัดยโสธร และคลังจังหวัดยโสธร เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2552.....[มีต่อ]
[2 พ.ค. 2552]
ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ได้รับเงิน 110,000 บาท
คณะกรรมการศึกษา ศิษย์เก่า และชาวบ้าน บ้านท่าเยี่ยม ได้จัดผ้าป่าเพื่อการศึกษา สมทบทุนเพื่อซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การเรียนทางไกลผ่านดาวเทียม สร้างรั้วและซุ้มประตูโรงเรียน โดยได้รับเงินทั้งสิ้น จำนวน 110,000 บาท.....[มีต่อ]
[2 พ.ค. 2552]
 
ข่าวการศึกษา
 

    ข่าวจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑ 

  ข่าวจากเพื่อนครู 

   
     

โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม
บ้านท่าเยี่ยม  หมู่ 10  ตำบลค้อเหนือ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 1
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด :